Wat laat creative mensen jumpen naar ondernemerschap?

Ondernemerschap is niet alleen een kwestie van een goed idee, een business plan, enig boekhoudig vermogen en veel doorzettingsvermogen om het plan uit te voeren. Dit blijft uiteraard belangrijk maar kan ondernemerschap fnuiken omdat het uitgangsprincipe te rationeel, lineair en daardoor beperkend is.

Een meer recente theorie stelt dat het doeltreffender is om te vertrekken vanuit zelfbewustzijn (Sarasvathy, 2001). “Wie ben ik, wat kan ik, en vooral ook wie ken ik,” dat zijn de stellen vragen voor de startende ondernemer. Gebruik de middelen die je hebt en verlies niet teveel tijd met analyseren van wat je allemaal niet hebt.

De ideale ondernemer bestaat dan ook niet. Net als in leiderschapsonderzoek heeft ook de zoektocht naar het ideale ondernemers-profiel en/of –gedrag geen eenduidige resultaten opgeleverd. “The Great Entrepreneur doesn’t exist.” (Vecchio, 2003). Ondernemers kunnen zowel introvert als extravert, zowel dominant-bazig als participatief, zowel controlefreak als zeer impulsief zijn (Sarasvathy, 2001). Het enige dat telt is dat ze hun eigen persoonlijke mogelijkheden goed aanwenden.

Maandag 09/09 was er een energieke infosessie over de nieuwe masterclass Creative Jumpers. De spirit van het programma is duidelijk: helder concept, mix van inzichten, gelaagd. Niet alleen het hoofd maar ook het hart & de handen van de creatieve ondernemers worden aangesproken door een heerlijke mix van docenten, coaches & doeners.

De keuze om ondernemerschap ook via coaching en meer persoonlijke workshops te benaderen is niet evident. Het kan een extra drempel zijn. Mensen kijken niet heel graag in de spiegel. Maar het is wellicht de juiste keuze om ondernemerschap echt een boost te geven en mensen te laten ‘jumpen’.

Any comment?

Advertisements

About Koen Marichal

Director Future Leadership Initiative at Antwerp Management School
This entry was posted in 5. Awareness & empowerment, Comments & events, Dutch. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wat laat creative mensen jumpen naar ondernemerschap?

  1. Er zijn vele redenen waarom mensen zin hebben om te ondernemen. Verschillende mensen vinden verschillende aspecten van ondernemerschap aantrekkelijk. Maar als je werkelijk inzoomt op de vraag in de titel (vrij vertaald) “Wat laat mensen de stap zetten naar ondernemerschap” dan zijn er volgens een eigen studie maar twee fundamentele drijfveren die mensen van “willen” naar “doen” brengen en die zijn “weinig angst voor angst hebben” (is een kenmerkende lage drijfveer om nare ervaringen te vermijden) of “zeer zelfzeker zijn” (is een kenmerkende lage drijfveer voor goedkeuring). De studie die we uitvoerden bekeek over 5 jaar de deelnemers aan een opleiding over ondernemerschap (van Innotek) en we hebben de profielen van alle deelnemers vergeleken met de deelnemers die uiteindelijk echt een bedrijf(je) zijn gestart. Diegenen die echt gestart zijn hadden of een lage drijfveer om nare ervaringen te vermijden of een lage drijfveer voor goedkeuring of beide. Weinig angst voor angst is een open deur intrappen. Iedereen spreekt er inderdaad wel over dat om te ondernemen je een minimum aan lef moet hebben. Maar wat de resultaten toonden is dat je ook de stap neemt als je weinig lef hebt maar wel voldoende zelfzeker bent. Je kan dus eerder een voorzichtig iemand zijn en toch de stap zetten naar ondernemerschap omdat je veel zelfvertrouwen hebt. Dus voorzichtige ondernemers bestaan ook…. De profielen van de deelnemers werden met elkaar vergeleken aan de hand van de drijfverentest http://www.nws-test.com

    • Boeiend & bedankt voor de toevoeging. Wat wij ook wel willen benadrukken dat concepten als zelfvertrouwen 1. niet statisch en 2. ook zeer contextueel zijn. Zelfvertrouwen evolueert (vooral op basis van succeservaringen, maar ook via rolmodellen, aanmoedingen, self-talk…) en is afhankelijk van de situatie. In sommige situaties kan men blaken van zelfvertrouwen en in andere dan helemaal onzeker zijn… Dat is het gevaar dat altijd op de loer ligt van psychologische concepten: dat ze mensen stigmatiseren.

      • De laatste zin in uw reactie lijkt me een (te) zware uithaal naar psychologische concepten. We moeten inderdaad zeer genuanceerd omgaan met menselijke aspecten in het ondernemerschap. Indien u spreekt over zelfvertrouwen dat evolueert, meen ik dat we dit moeten plaatsen op het niveau van overtuigingen die iemand opbouwt. Overtuigingen kunnen veranderen want het zijn ‘maar’ mentale constructen die we voor onszelf bouwen en verbouwen. In mijn oorspronkelijk commentaar verwijs ik naar ‘zelfvertrouwen’ als een gevolg van een diep fundamentele behoefte van de mens om goedgekeurd of aanvaard te worden. Als mens hebben we allemaal een aantal fundamentele behoeften (H.Murray, S. Reiss). We verschillen echter van elkaar in de intensiteit van de behoefte. Mensen die fundamenteel een lage behoefte hebben om goedgekeurd of aanvaard te worden door anderen zullen, in dezelfde context (met dezelfde ervaringen, ondersteuning,…) steeds een groter gevoelen van zelfzekerheid hebben dan diegenen die fundamenteel een sterke behoefte ervaren om goedgekeurd of aanvaard te worden. Het gaat hier dus over de interpretatie van het concept ‘zelfvertrouwen’ op een bepaald niveau. Op het niveau van de persoonlijkheid (behorende tot de persoon, los van de context) of op het niveau van karakter (zoals overtuigingen,ontstaan door de interactie van de persoonlijkheid met de context). Beide zijn belangrijk. Onze studie toonde aan dat mensen die de stap zetten naar ondernemerschap op het vlak van hun persoonlijkheid op de behoeften ‘Nare ervaringen vermijden’ en ‘Goedkeuring’ significant verschillen van diegenen die wel ‘goesting’ hebben maar uiteindelijk de stap niet zetten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s