De Wever & Janssens of het verschil tussen stuurmanskunst en leiderschap

Los van de oorzaakanalyse van de rellen in Borgerhout, los van de discussie of het getuigt van leiderschap om van die rellen een verkiezingsthema te maken, valt het op dat Bart De Wever en Patrick Janssens, net als Romney & Obama een ander denkbeeld hebben over hun (toekomstige) rol.

De Wever in De Morgen: “In mijn ogen is ‘t Stad niet van iedereen…. Iets dat van iedereen is, is niets waard… De stad is alleen van die mensen die een inspanning leveren om ertoe te behoren.” In wezen is dit een transactioneel beeld van het burgemeesterschap: voor wat hoort wat. Burgemeesters sluiten een soort psychologisch contract met hun burgers. Wie dat breekt wordt gestraft, wie dit naleeft wordt beloond. Op zich is daar niets op tegen. Organisaties hebben goed en duidelijk bestuur nodig.

Maar lost het waardenconflicten op? Toont het de mensen hoe ze zich moeten aanpassen aan een veranderende wereld en leert het diezelfde mensen omgaan met de pijn en het verlies die daarmee gepaard gaan? Roept het tot de verantwoordelijkheid van iedereen om zichzelf in vraag te stellen en te leren? Uitdagingen met onduidelijke oorzaken en onduidelijke antwoorden zijn niet eenzijdig te ‘managen’ of te ‘besturen’. Alle betrokken partijen hebben een stuk van de puzzel en van het antwoord in handen. Samenwerken en samen groeien is de enige optie.

Dit is het domein van leiderschap. Leiderschap gaat verder dan het inlossen van de verwachtingen van de eigen achterban. Leiderschap is zonevreemd, creëert vertrouwen, biedt hoop, brengt mensen samen en vaak gaat dat tegen het ‘bewarende’ bestuur in. Dit was ook de kracht van Patrick Janssens’ campagne 6 jaar terug, waarin hij zich voor Antwerpen uitsprak en niet tegen bepaalde strekkingen. Hij praat over zijn leiderschap ook als een emanciperend proces. “‘t Stad is van iedereen”.

Jeroen De Preter analyseert De Wevers houding in De Morgen en wijt deze toe aan verkiezingskoorts en schrik voor het Vlaams Belang: “Het is tegen die twijfelende kiezer dat De Wever spreekt, als hij zegt dat de stad onder zijn bewind niet meer van iedereen zal zijn.” Misschien is het inderdaad tactisch van De Wever. Maar dan is het een soort tactiek die zijn mogelijk burgemeesterschap herleidt tot goed bestuur. In tijden van onrust en wantrouwen is dat niet het juiste antwoord.

Een N-VA moslim van Borgerhout vertolkt het haarscherp: “Als hij nu zegt dat ‘t stad niet meer van iedereen is, dan betekent dat dat hij ons niet meer moet. Ik kan alleen besluiten dat De Wever een wolf in schaapsvacht is.” De Wever vergroot misschien zijn kans op een mandaat om te besturen, maar verliest tezelfdertijd draagvlak voor zijn leiderschap.

Any comment?

Advertisements

About Koen Marichal

Director Future Leadership Initiative at Antwerp Management School
This entry was posted in 12. Trust, power & authority, Comments & events, Dutch and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to De Wever & Janssens of het verschil tussen stuurmanskunst en leiderschap

 1. Bart Derre says:

  Mooi geschetst tegenstelling transactioneel — transformationeel leiderschap,
  stel in bedrijven echter ook vast, hoe ‘divergenter’ de waarden van de medewerkers,
  hoe ‘moeilijker’ transformationeel leiderschap wordt, en hoe vaker er wordt teruggegrepen
  naar transactioneel leiderschap. Bij selectie van medewerkers wordt waarden-congruentie daarom een belangrijk aandachtspunt. In politiek is dat natuurlijk wat moeilijker.

 2. Bedankt voor je reactie. Het gaat om meer dan de tegenstelling transactioneel – transformationeel. Het gaat ook om het loskomen van het idee dat leiderschap in een persoon zit. Iedereen draagt bij tot het collectieve leiderschap en het is juist de mate van diversiteit die je aankan en respecteert die bepalend zal zijn voor het collectieve succes. Leiderschap dat vandaag succesvol is kan om met of zoekt zelfs discongruentie.

  • Bart Derre says:

   Volg uw stelling, mijn opmerking was dan ook niet als ‘to be’ maar eerder ‘as is’ bedoeld. Omgaan met discongruentie is niet evident, en actueel weinig aanwezig in bedrijfswereld, zeker in KMO-wereld.

 3. Meeussen says:

  Allemaal dure woorden. Het is eenvoudiger. De burgers zijn eigenaar van de stad. Zo is dat in een democratie. Daarbij hebben de burgers afspraken op papier gezet (i.e. de wet, en in het bijzonder de strafwet), waarbij overtreders een bepaalde sanctie boven het hoofd hangt. Maar deze sanctie brengt hoogstens een tijdelijke opschorting van dat eigenaarschap met zich mee. De essentie blijft hetzelfde. Het stad is van iedereen. De rest is crap.

 4. Henning says:

  Die moslim heeft dan zeer lange tenen, want De Wever sluit geen bevolkingsgroepen uit. Die uitspraak neigt alleen maar naar wishful thinking, omdat dat minderwaardigheidscomplex voor een groot stuk meespeelt. Compleet ernaast dus. Het gaat om de constructieve instelling die je als burger moet hebben. De stad is van iedereen die constructief is, niet zomaar van iedereen. Je komt ergens wonen en dan zorg je ervoor dat je je gedraagt. De Wever legt een filosofische nuance, waar ik voor de volledige 100% achter sta. Ik leef niet graag in een stad met mensen die hun plichten niet kennen. Autochtoon of allochtoon, maakt niet uit.

  Laat het me anders in 1 vraag samenvatten: is de stad ook van diegenen die ervoor kiezen de boel op stelten te zetten en alle vormen van dialoog, dat in het Westen thuishoort, rabiaat af te wijzen?

 5. Kim says:

  Leiderschap poogt mensen te engageren, een visie voor te houden waar ze in geloven en aan kunnen bouwen. Allemaal samen. Het verschil tussen de wever en janssens ligt in de manier waarop ze commuiceren. De wever begint meer en meer richting angststimulatie te gaan waarbij het ieder op zijn plichten wijst maar ook een aantal groepen tegen elkaar opzet. Janssens blijft communiceren door middel van een positief perspectief te bieden. Een verschil in communicatie, visie en ook leiderschap is dus merkbaar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s