See you on the other site !

stats

We started blogging three years ago, as a way of developing our voice and sharing our knowledge. It has been quite a journey and our impact has been increasing. We are grateful for this evolution and want to thank especially our faithful readers & commentators.

Due to our growth we decided this summer to upgrade our blog. We welcome you from now on on our new site http://www.tfli.be that gives you a more complete range of our activities.

Blogging stays vital for us. Leadership is about sharing, contributing, being viral, influencing, raising awareness in an authentic way. Blogging is our natural way of doing just that.

Thanks for staying with us on the other site

Koen, Jesse & Hannes

PS: the subscriptions from this site have also be transfered to the new site, except for the wordpress.com followers. They need to re-subscribe to the new wordpress.site.

Advertisements
Posted in Comments & events, English | Tagged , | Leave a comment

Leider in de spiegel – boekvoorstelling

picture boekMensen tonen leiderschap wanneer ze verantwoordelijkheid nemen voor verandering in hun omgeving vanuit de overtuiging dat het anders kan of moet. Ze hebben een persoonlijk verhaal. Over de uitdagingen die zich aandienen in de realiteit. Over hun streven naar een hoger belang, een andere toekomst. Ze stellen de status quo in vraag, houden anderen en zichzelf een spiegel voor, zetten de eerste stap en ontwikkelen zichzelf als voorbeeld en instrument van verandering. Ze hebben impact, niet vanuit gezag, maar vanuit authenticiteit en betrokkenheid.

Leiderschap is dan ook niet hetzelfde als een leidinggevende functie hebben of macht uitoefenen. Leiderschap heeft geen functieomschrijving. Het is een persoonlijke keuze en naarmate meer mensen die keuze maken ontstaan teams, organisaties en samenlevingen met meer leiderschap. Het boek draagt daartoe bij door de actuele wetenschappelijke kennis over de complexiteit van leiderschap te koppelen aan tientallen praktijkvoorbeelden en getuigenissen. Het resultaat zijn 19 inzichten over het fenomeen leiderschap die aanzetten tot persoonlijke, kritische reflectie en inspireren tot actie.

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de beste leider van het land?”

Koen Marichal & Jesse Segers

Te bestellen bij Acco. Verschijningsdatum: 18 oktober 2013.

Posted in 19 leadership thoughts, Books, Dutch | Tagged , , , , , | Leave a comment

Leadership development of the future: stakeholders & aesthetic learning

Due to the increasing complex problems we are facing as individuals, organizations, institutions, society, the  ‘genius with a thousand helpers leadership model’ is more and more replaced by ‘shared leadership’. This has implications for leadership development.  

Let me start by being ‘the master of the obvious’ by stating that the old idea of having 1 professor or trainer explaining how the world works for several days will be replaced by several professors, trainers, coaches who together with the participants  think, act, reflect on how the leadership of their organization can be increased. The participants are no longer coming from 1 organization, but  represent the eco-system from the organizing organization:  large customers, suppliers, consultants and other stakeholders are also invited. Trying to get the whole system in the room is present in every aspect of the course. If, for example, a 360° feedback instrument is used, not only business connections are invited to give feedback, but also family and friends. In addition, designing a course is more and more guided by the idea of where you want to increase social capital (i.e. quality of the relationships between stakeholders), instead of human capital (i.e. increasing skills & knowledge) in the eco-system of the organization.

A maybe less obvious but even more important part is that the idea of leadership development as an event, as a logical course of few days with a ‘star professor’, is more and more replaced by leadership development as an aesthetic process of months, if not years. Aesthetic learning implies that the different impressions the participant experience are related to each other and form one whole. The creation of this whole is the result of the participants reflection, of their interpretation of themselves and the world that integrates their thinking and emotions, the speakable and unspeakable, the logical & causal with the absurd & indirect1. Practically this means that things like location, atmosphere, energy, rhythm, type of food, authenticity of professors, trainers, coaches, all become much more important.

In sum, leadership development institutes and HRM should no longer sell you individuals but sell you an aesthetic development process for all stakeholders involved.

References

1 inspired by  Bennyé D. Austring & Merete C. Sørensen (2013). Aesthics and learning. International conference of the future of education. http://conference.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ART07-Austring,Sorensen.pdf

Posted in 19. Leadership development, 2. Shared & collective, 8. Development & mindset, Comments & events, English, Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments

Wat laat creative mensen jumpen naar ondernemerschap?

Ondernemerschap is niet alleen een kwestie van een goed idee, een business plan, enig boekhoudig vermogen en veel doorzettingsvermogen om het plan uit te voeren. Dit blijft uiteraard belangrijk maar kan ondernemerschap fnuiken omdat het uitgangsprincipe te rationeel, lineair en daardoor beperkend is.

Een meer recente theorie stelt dat het doeltreffender is om te vertrekken vanuit zelfbewustzijn (Sarasvathy, 2001). “Wie ben ik, wat kan ik, en vooral ook wie ken ik,” dat zijn de stellen vragen voor de startende ondernemer. Gebruik de middelen die je hebt en verlies niet teveel tijd met analyseren van wat je allemaal niet hebt.

De ideale ondernemer bestaat dan ook niet. Net als in leiderschapsonderzoek heeft ook de zoektocht naar het ideale ondernemers-profiel en/of –gedrag geen eenduidige resultaten opgeleverd. “The Great Entrepreneur doesn’t exist.” (Vecchio, 2003). Ondernemers kunnen zowel introvert als extravert, zowel dominant-bazig als participatief, zowel controlefreak als zeer impulsief zijn (Sarasvathy, 2001). Het enige dat telt is dat ze hun eigen persoonlijke mogelijkheden goed aanwenden.

Maandag 09/09 was er een energieke infosessie over de nieuwe masterclass Creative Jumpers. De spirit van het programma is duidelijk: helder concept, mix van inzichten, gelaagd. Niet alleen het hoofd maar ook het hart & de handen van de creatieve ondernemers worden aangesproken door een heerlijke mix van docenten, coaches & doeners.

De keuze om ondernemerschap ook via coaching en meer persoonlijke workshops te benaderen is niet evident. Het kan een extra drempel zijn. Mensen kijken niet heel graag in de spiegel. Maar het is wellicht de juiste keuze om ondernemerschap echt een boost te geven en mensen te laten ‘jumpen’.

Any comment?

Posted in 5. Awareness & empowerment, Comments & events, Dutch | 3 Comments

Ik ben gevraagd geweest…

Is het u ook al opgevallen dat Belgen voor topposities steeds ‘gevraagd worden’ of geen kandidaat waren of zijn voor de positie (cf. Kris Peeters dit weekend in de Tijd). Vreemd is dat niet, of toch niet in België. Prof. dr. Hannes Leroy en ikzelf deden recent onderzoek in België naar wat bepaalt dat iemand als leider gezien wordt door anderen. Verder onderzoek is uiteraard nodig, maar de studie toonde alvast aan dat diegenen die van de start stellen dat ze leider zijn en competitief zijn ingesteld, niet diegenen zijn die door anderen ook in hun leiderschap erkend worden. Het lijkt erop dat de nodige bescheidenheid aangewezen is. Of zoals een van de deelnemers van de studie het verwoordde toen ik de resultaten terugkoppelde: “jezelf een leider noemen, is zoals jezelf een compliment geven, dat doe je niet”.  Bescheidenheid, een kenmerk van authenciteit, is wat de Belg dus vraagt van zijn leiders.

Wat een contrast met mijn jeugdjaren: mijn Amerikaanse trainers in ijshockey bleven me op een zeker moment maar vragen: ‘do you want to be the number one? Do you want to be the best player on the ice?’. Uiteraard wou ik dat. Ambitie is me nooit vreemd geweest. Maar wat zei ik: ‘Maybe. We will see. If you say so. Why?’ En toen zeiden ze me: “if you can not even state that you want to be the number one, how will you ever become it? It is not because you say it, that you become it. But the other way around is definitely true”. Verwondert het u nu dat elke Amerikaan zich een leider noemt? En “that you have to run for president over there?”

Amerikanen zijn er goed in dingen eenvoudig te houden. In België daarentegen is het worden van een leider een subtiel spel van ambitie hebben, zonder ze expliciet te tonen. Zou het te maken hebben met het gegeven dat we in het verleden zo vaak overheerst zijn geweest? Ik weet het niet. Ik blijf liever bescheiden in mijn mening.

Referenties

Segers, J., Leroy, H. & Gerbasi, A. (2013). Leadership identity process theory: an empirical test. Paper presented at the Academy of Management 2013 Annual Meeting, Orlando, August, 2013

Posted in 14. Authenticity & integrity, 18. Storytelling & identity, Academic insights & evidence, Comments & events, Dutch, Uncategorized | Tagged , , , , | 10 Comments

Gevonden! Titel voor leiderschapsboek

19 thoughts boekEen tijdje terug lanceerden we een oproep voor titels voor ons boek over de 19 thoughts. Het was een slopende zoektocht en pas bij de laatste suggestie op onze blog dachten we, samen met onze uitgeverij “yes! That’s it.”

Dus: Natalie Van Gorp: bedankt voor je lumineus idee. Je kan rekenen op een persoonlijk exemplaar en uitnodiging voor de lancering van het boek & leiderschapsfeestje op 18 oktober. Hou alvast de datum vrij!

 

Posted in 19 leadership thoughts, Comments & events, Dutch | Tagged , , , , | 2 Comments

“Give me hope, Frank, give me hope.”

“Well Jo’anna she runs a country
She runs in Durban and the Transvaal
She makes a few of her people happy, oh
….
Gimme hope, Jo’anna
Hope, Jo’anna
Gimme hope, Jo’anna
‘Fore the morning come
Gimme hope, Jo’anna
Hope, Jo’anna
Hope before the morning come.”

(Eddy Grant)

Met Frank Van Massenhove neemt de politiek een risico. Hij is niet onbesproken, geen grijze muis. Hij neemt stelling & participeert uitbundig aan het maatschappelijk debat. Hij heeft voor- en tegenstanders en in de struiken loeren de voorzichtigen & jaloersen, wachtend op een fatale uitschuiver. Hij is een vrije paradijsvogel.

Het is een fantastisch risico. Van Massenhove staat voor leiderschap in de 21ste eeuw, een leiderschap van vertrouwen, verantwoordelijkheid en dynamiek. Vertrouwen dat mensen en organisaties zichzelf kunnen overstijgen. Verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk belang. Dynamiek als graadmeter voor verandering en vooruitgang. “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.”

Kan hij de NMBS op de rails krijgen? Kan hij de oneindige klachtenstroom van klanten, het interne gekrakeel en gekissebis, de vele stiefouders aan? Die vragen doen er niet toe. Hij zal vriend en vijand met de glimlach ontmoeten. Hij zal zijn eigen verhaal voor de NMBS schrijven en daarin zullen de woorden “klant” en “sexy” centraal staan. Hij zal mensen rond zich verzamelen die zijn verhaal delen en met hen/hem door het vuur gaan. De rest is de rest. Leiderschap laat zich niet alleen afmeten aan resultaten.  En blij zijn met een loonsverhoging die voor anderen een aalmoes is, als binnenkomer kan dat tellen.

(any comment?)

Posted in Comments & events, Dutch | Tagged , , | 6 Comments